Zasady i warunki

Warunki 

Uważnie zapoznaj się z poniższą umową, ponieważ reguluje ona korzystanie z witryny i usług The-discountcodes.com. Rejestrując się w naszych usługach lub korzystając z nich, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i przestrzegasz niniejszych Warunków & Warunki, niezależnie od tego, w jaki sposób subskrybujesz lub korzystasz z Usług. Nie powinieneś rejestrować się w naszych Usługach, jeśli nie przestrzegasz niniejszych Warunków & Warunki w całości lub w części.

Rejestrowanie i przesyłanie danych

Akceptujesz niniejsze warunki praktyki gromadzenia, obsługi i wykorzystywania informacji, naciskając odpowiedni przycisk w celu założenia konta The-discountcodes.com (np. „rejestracja” lub „rejestracja”), a także rejestrując się na naszym witrynę internetową z informacjami o Twoim koncie Google+ lub Facebook.

Jeśli komunikujesz się z nami za pośrednictwem Witryny, możemy gromadzić i przechowywać najnowsze informacje o Tobie io Tobie:

Data urodzenia (opcjonalnie); Płeć; Priorytety; Twój adres e-mail i hasło do Witryny;

Inne informacje o Tobie, które dobrowolnie nam przekazujesz lub które dowiadujemy się o Tobie z Twoich działań w naszej Witrynie i usługach (np. za pośrednictwem poczty e-mail lub funkcji alertów w naszej witrynie)

Możesz się z nami komunikować, jeśli: 

 • Zarejestruj się, subskrybuj, autoryzuj transmisję lub załóż u nas konto
 • otwierać lub odpowiadać na e-maile; lub zarejestruj się, zasubskrybuj, zatwierdź przeniesienie lub utwórz konto u nas.
 • Przejdź do dowolnej strony w Internecie, która zawiera nasze reklamy lub treści;
 • Za Twoją zgodą lub zgodnie z wymogami świadczenia usług, o które prosiłeś, podaj informacje, aby zaangażować się lub uczestniczyć w programach oferowanych w imieniu lub we współpracy z innymi Sprzedawcami, sprzedawcami detalicznymi, współpracownikami marketingu, hurtownikami, dealerami i innymi współpracownicy biznesowi.
 • Korzystaj z wbudowanych usług cyfrowych, aby kontaktować się z Witryną, łączyć się z nią lub tworzyć łącza do niej;
 • Zostaw uwagę na stronie;
 • Wybierz swoje wymagania

Poniżej znajdują się wytyczne dotyczące korzystania z witryny i usługi

The-discountcodes.com nie obiecuje, że jej strona internetowa lub Usługa będą wolne od błędów, awarii lub wad, podczas gdy my podejmiemy odpowiednie wysiłki, aby zapewnić, że wszystkie informacje przechowywane w Witrynie i jej Usługach są dokładne.

Nie możemy zapewnić, że Witryna lub jej Usługi będą dostępne przez cały czas, a dostęp do nich może zostać przerwany, ograniczony lub anulowany w dowolnym momencie.

Mamy prawo do edycji, zmiany lub usunięcia dowolnego materiału, w tym kodu rabatowego/kuponowego, w dowolnym momencie i bez ostrzeżenia.

Nic w niniejszej Umowie nie może służyć do sugerowania, że ​​Ty, klient i nasza strona internetowa, jesteście współpracownikami lub partnerami w strategicznym partnerstwie.

Połączenia z witrynami stron trzecich

Witryna i/lub jej Usługi mogą zawierać łącza do niektórych innych witryn internetowych stron trzecich. Te wzajemnie połączone strony nie są w żaden sposób kontrolowane przez The-discountcodes.com, w związku z czym nie ponosimy odpowiedzialności za działanie połączonych stron. Nasza witryna udostępnia Ci te łącza grzecznościowo i nie obsługujemy żadnej z powiązanych witryn ani znajdujących się tam treści. Musisz niezależnie porównać jakość wszystkich takich informacji, zanim położysz na nie jakikolwiek nacisk.

Wyłączenie odpowiedzialności prawnej

Witryna The-discountcodes.com i jej Usługi nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, okrutne, przypadkowe, odszkodowawcze lub inne straty, które mogą powstać w wyniku:

 • Korzystanie z Witryny lub Usług lub niemożność korzystania z nich
 • Nielegalny dostęp do komunikacji lub danych użytkownika lub manipulacja nimi 
 • Wszelkie inne problemy związane z usługami, w tym między innymi szkody wynikające z utraty możliwości użytkowania, utraty danych lub utraty zysków w jakikolwiek sposób związane z użytkowaniem lub funkcjonalnością Witryny lub jej Usług.

Abonent zapewnia również, że wszelkie treści i/lub dane pobrane lub w inny sposób otrzymane za pośrednictwem Witryny są wykonywane na jego własne ryzyko i według własnego uznania. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia swoich komputerów i/lub utratę danych, które mogą wystąpić w wyniku pobrania takich treści. Nie gwarantujemy, że kody promocyjne lub oferty rabatowe wyświetlane na naszej stronie internetowej są w 100% dokładne, a użytkownikom zaleca się ich dwukrotne sprawdzenie przed dokonaniem jakichkolwiek zakupów za pośrednictwem naszych sprzedawców detalicznych.

Uzupełnienie i poprawki

W treści witryny The-discountcodes.com mogą pojawić się błędy mechaniczne, matematyczne lub wizualne. Nasza strona nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji co do dokładności, kompletności lub aktualności zawartych na niej treści. Ma prawo do dokonywania zmian zawartych w nim informacji w dowolnym czasie i bez uprzedzenia. Nie możemy jednak zagwarantować, że materiały zostaną zaktualizowane.

Przesiewanie i usuwanie materiałów generowanych przez użytkowników. 

Przyznajesz, że Witryna i/lub jej osoby wyznaczone mogą lub nie mogą wstępnie sprawdzać Danych użytkownika i że będą mieli prawo (ale nie odpowiedzialność) do przenoszenia, usuwania, ograniczania, modyfikowania lub odmawiania wszelkich Materiałów chronionych prawem autorskim z dowolnego powodu, w tym między innymi, jeśli takie Treści użytkownika naruszają niniejsze Warunki lub są w inny sposób nieodpowiednie.

Czego należy unikać 

Ty i Witryna nie macie sojuszu strategicznego, współpracy ani upoważnionego przedstawiciela. Niniejsze Warunki, nasza Polityka prywatności, korzystanie z Witryny oraz wszelkie dane, produkty lub korzyści zapewniane przez Witrynę nie tworzą i nie tworzą spółki joint venture, partnerstwa ani partnerstwa ogólnego między Tobą a Witryną.

Promocja z partnerem

Zbieramy informacje, które podajesz w ramach promocji w innej firmie. Powodem gromadzenia i wykorzystywania tych informacji jest to, że istnieje konieczność biznesowa, aby zakończyć nasz marketing.

Opinia/Wsparcie.

Możemy gromadzić Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, a także wszelkie inne informacje, które nam przekazujesz, jeśli przekażesz nam uwagi lub skontaktujesz się z nami w celu uzyskania pomocy. Mamy komercyjny wymóg otrzymywania i reagowania na Twoje opinie lub trudności, dlatego zbieramy i wykorzystujemy te dane.

Zastrzeżenia praw

Mamy prawo poprosić Cię o wycofanie wszystkich linków do naszej witryny lub dowolnego konkretnego linku do naszej witryny. Na nasze żądanie zobowiązujesz się do niezwłocznego przerwania wszelkich interakcji z naszą stroną internetową. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, a także polityki linkowania w dowolnym momencie. Zgadzasz się przestrzegać i przestrzegać niniejszych warunków dotyczących łączenia, jeśli nadal łączysz się z naszą witryną.

Zastrzeżenie

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo zrzekamy się wszelkich roszczeń, gwarancji i zobowiązań związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej. Nic w tym stwierdzeniu nie ma na celu:

 • nauczać lub wyłączać naszą lub twoją odpowiedzialność w przypadku śmierci lub obrażeń osobistych
 • ograniczyć lub wykluczyć naszą lub Twoją odpowiedzialność za oszustwo lub oszustwo;
 • zminimalizować nasze lub Twoje zobowiązania w sposób, który nie jest dozwolony przez prawo;
 • ograniczyć wszelkie nasze lub twoje zobowiązania, których nie zezwalają przepisy tej ustawy, których należy unikać.

Ograniczenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w tej sekcji i w innych miejscach niniejszego wyłączenia odpowiedzialności:

(a) są ograniczone do poprzedniego akapitu.

(b) mają zastosowanie do wszystkich zobowiązań wynikających z wyłączenia odpowiedzialności, w tym do umów, zaniedbań i naruszeń obowiązków regulacyjnych.

Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek obrażenia lub szkody, o ile strona internetowa oraz dane i usługi na stronie są oferowane całkowicie za darmo.

Utracone wiadomości e-mail 

The-discountcodes.com nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek pocztę, która jest niewłaściwie umieszczona. Upewnij się, że wszystko jest zapisane i tylko użytkownik ma dostęp do poświadczeń. Nie ponosi odpowiedzialności za wadliwy sprzęt dostarczony przez sklep, z wyjątkiem kosztów przesyłki. Oferujemy usługę kuponowania dla wszystkich, ale nie mamy kontroli nad firmą ani dostarczanymi towarami.

Podatek

Podatek opiera się na przepisach federalnego prawa podatkowego. The-discountcodes.com nic nie kosztuje swoich użytkowników; nie ma płatności, gdy rejestrujesz się lub używasz kodu kuponu oferowanego przez naszą platformę.

Zwrot środków

Jego usługi nie są objęte żadnymi gwarancjami pod względem elastyczności, warunków, jakości, ceny ani gwarancji. Przed zakupem użytkownicy powinni dokładnie zapoznać się z zasadami prywatności sprzedawcy, a także z ich polityką zwrotów i zwrotów.

Informacje o znakach towarowych

Wszystkie prawa autorskie do kodów rabatowych, nazwy firm, zarejestrowany znak towarowy oraz inne symbole i cechy marki prezentowane za pośrednictwem usług są znakami towarowymi i własnością naszej witryny, a Ty zobowiązujesz się do ich poszanowania. Bez jego uprzedniej zgody zobowiązujesz się nie wyświetlać ani nie wykorzystywać jego znaków w żaden sposób.

Znaki towarowe osób trzecich są domeną firm, które są ich właścicielami. Umieszczenie znaku towarowego strony trzeciej w usługach nie oznacza, że ​​nasza witryna jest powiązana z tą stroną trzecią ani że obsługuje usługi lub samą siebie.

Groźby i przemoc

Użytkownicy nie mogą publikować, publikować ani wyświetlać aktów przemocy wobec innych osób.

Nienawistne uwagi

Użytkownicy, którzy prowokują, publikują lub prezentują nieodpowiednie materiały wyrażające nienawiść, zgodnie z ustaleniami Firmy, w tym między innymi prezentowanie urazy do osoby, instytucji lub grupy ludzi ze względu na ich rasę, kolor skóry, wyznanie, pochodzenie rasowe, tożsamość seksualna, orientacja lub niepełnosprawność mogą zostać postawione przed sądem.

Zbieramy i wykorzystujemy pliki cookie pochodzące od osób trzecich i sieci partnerskich w celu poprawy doświadczenia użytkownika.

AkceptujOdrzuć